Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki

Uniwersytet w Białymstoku

  Konferencja "Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych" odbyła się w Białymstoku w dniach 2-3.04.2020. Wzięło w niej udział 30 uczestników. 20 osób reprezentowało uczelnie polskie (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), a 10 - uczelnie zagraniczne (Uniwersytet Barceloński, Udmurt State University, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet w Grodnie, Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku).

Konferencja miała formę wirtualną. Z abstraktami i refereratami można było zapoznać się na forum konferencji. Dyskusja również odbyła się na forum.

 

 

 

 

Komitet Naukowy

Joan Castellví (Uniwersytet Barceloński)

Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski)

Anna Ginter (Uniwersytet Łódzki)

Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Ala Lichačiova (Uniwersytet Wileński)

Simona Koryčánková (Uniwersytet Masaryka)

Anna Petríková (Uniwersytet Preszowski)

Marc Ruiz-Zorrilla (Uniwersytet Barceloński)

Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński)

Lilia Silkovich (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny )

 

Komitet Organizacyjny

Marzanna Karolczuk (przewodnicząca)            

Maryna Michaluk (sekretarz)        

Anna Szuchalska (sekretarz)

Alisa Borkowska

Anna Karny

Nina Raczkiewicz

Diana Sankowska

Ludmiła Siegień

 

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.