Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań polskich i zagranicznych humanistów zajmujących się zagadnieniami języka i kultury rosyjskiej, a także do wymiany doświadczeń dydaktycznych z obszaru kształcenia językowego.

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:

·       Język rosyjski jako narzędzie komunikacji i dialogu;

·       Język i kultura rosyjska na tle innych języków i kultur europejskich;

·       Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna, socjolingwistyczna i interkulturowa;

·       Język rosyjski w szkole wyższej;

·       Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego – rozwiązania dydaktyczne w kontekście polskim, europejskim i światowym;

·       Problemy kształcenia nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego.

Zachęcamy również̇ do zgłaszania własnych propozycji.

Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Czas wystąpienia – 15 min. w czasie sekcji oraz 20 min. w czasie wykładów plenarnych.