·       Publikacja: Teksty, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym „Linguodidactica” lub w monografii wieloautorskiej w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW. 

·       Termin przyjęcia artykułów: 02.04.2020r.  Teksty do publikacji prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres konferencji: jezykrosyjski2020@uwb.edu.pl.

 

Wymogi redakcyjne znajdują się tutaj:

http://filologia.uwb.edu.pl/ling//tomy/linguodidactica2018.pdf  , str. 210.