Miejsce konferencji:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok