Opłata konferencyjna wynosi:

450 zł (koszty recenzowanej publikacji referatu, materiały konferencyjne, uroczysty bankiet, 2 obiady).

Wpłaty prosimy dokonać do 23.02.2020 r. na konto:

Bank Millennium S.A. 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476.

Tytuł opłaty: Język rosyjski 2020 + imię i nazwisko uczestnika konferencji.

 

Koszty przejazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy.